بهترین اشعار مینیمال شاعران جهان.


اگر زندگی فرصتی داد
و
دوباره
سیبی 
حوا را از بهشت راند
و
جاذبه راکشف کرد
ما بهم خواهیم رسید
اگر خواستی
امتداد همان دو خط موازی را بگیر و بیا
در نقطه ی اتصالشان
ما 
بهم خواهیم رسید.

................................... ژیلا افلاکی

ژیلا افلاکی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 2:18  توسط افشین بردیا  | از اول که آمدی
بوی جاده را میدادی
بوی همان ها
که تازه از گرد راه رسیده اند
فرار نیست
هیچ کجا بیتوته کنند
انگار مادر
نافت رابا ریلها بریده بود.

................................ ژیلا افلاکی

ژیلا افلاکی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 2:17  توسط افشین بردیا  |